Wpisz e-mail, aby być informowanym
o uroczystościach i wydarzeniach.
Symbol Gór Świętokrzyskich położony, w samych ich sercu, na Łysej Górze - pobenedyktański klasztor, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z XII wieku.więcej
wtorek 25 lutego 2020 r., imieniny obchodzą: Cezary, Donata
| | |

Strona główna » Aktualności » Międzynarodowa konferencja naukowa

Międzynarodowa konferencja naukowa

wielkość tekstu:A | A | A

Międzynarodowa konferencja naukowa

W związku z zakończeniem uroczystości milenium życia monastycznego na Świętym Krzyżu rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa: „Sacrum pogańskie - sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej”.

Organizatorami konferencji są: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach przy współpracy Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Jest to pierwsza tego rodzaju konferencja zorganizowana przez różne ośrodki akademickie traktująca o sacrum pogańskim i chrześcijańskim. Wśród prelegentów obecni są profesorowie takich ośrodków akademickich jak:  Iowa State University, Academy of Sciences Kiev, Uniwersytet Adama Mickiewi­cza w Poznaniu, Instytut Historii PAN w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszow­ski, UMK w Toruniu, Akademia Humanistycz­na w Pułtusku, Akademia Świętokrzyska, Centrum Medievistickych Studi i Praha oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.

Konferencja potrwa do 25 maja. Wiele uwagi zostanie poświęcone także kultowi pogańskiemu na szczycie Łyśca, a także benedyktynom świętokrzyskim jako twórcom i odbiorcom tradycji o kulcie pogańskim na Łyścu.

 

Program konferencji

„Sacrum pogańskie - sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu

we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej".

23-25.05.2007 r. - Klasztor Oblatów na Św. Krzyżu

 

23.05.2007 r., godz. 9.30 - 12.30

Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk (Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewi­cza w Poznaniu)

Kontynuacja miejsc kultu w teorii i praktyce wczesnośredniowiecznego Kościoła.

 

Prof. dr Stanisław Bylina (Instytut Historii PAN w Warszawie)

Problem tzw. reliktów pogaństwa w kościelnych źródłach normatywnych w XIV­ - XV wieku.

 

Prof. dr hab. Edward Potkowski (Wydział Historyczny Akademii Humanistycz­nej w Pułtusku)

Instrukcja Grzegorza Wielkiego

 

Prof. dr hab. uszek Paweł Słupecki (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszow­skiego)

Świątynia pogańska - świątynia chrześcijańska. Problem pogańskich budowli kultowych w Skandynawii.

 

Prof. Volodymyr Ryczka (Academy of Sciences Kiev)

,,Kyjivska gora” jako locum sacrum jazycznyc”koji i chrystians”koji Rusi.

 

Dr Martin Nodl (Centrum Medievistickych Studi i Praha)

Bajeczna góra Blanik (transformacja mitu)

Dyskusja

 

23.05.2007 r., godz. 14.30 - 18.00

 

Janusz Cieślik (Kraków)

Uwagi o stanie badań nad miejscami kultu pogańskiego Słowian na ziemiach polskich.

 

Doc. dr hab. Sławomir Moździoch (Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu)

Archeologiczne ślady „pogańskich praktyk” w Polsce wczesnośredniowiecznej

(ze szczególnym uwzględnieniem terenu Śląska).

 

Dr Stanisław Rosik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Mons Silensis - axis mundi. Góra Ślęża między historią a fenomenologią sacrum.

 

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak (Instytut Archeologii UMK w Toruniu)

Miejsca kultu w krajobrazie przyrodniczo-kulturowym Słowian pomorskich.

 

Dr Jerzy Sikora (Łódź)

Miejsca sacrum pogańskiego i chrześcijańskiego oraz procesy chrystianizacji Polski Centralnej

we wczesnym średniowiecznej

 

Mgr Marcin Moeglich (Muzeum Regionalne w Wągrowcu)

Przemiany i kształtowanie się przestrzeni sacrum na obszarze wczesnośrednio­wiecznych Pałuk.

 

Dyskusja

 

24. 05.2007 r., godz. 9.30-12.30

 

Prof. dr hab. Andrzej Buko (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Kontynuacja czy transformacja? Wybrane aspekty badań dawnych miejsc kultu ziemi sandomierskiej.

 

Prof. dr hab. Marek Derwich (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskie­go)

Benedyktyni łysogórscy jako twórcy i odbiorcy tradycji o kulcie pogańskim na Łyścu.

 

Prof. dr hab. Jerzy Gąssowski (Międzywydziałowy Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej w Pułtusku)

Badania archeologiczne w obrębie ośrodka kultu pogańskiego na szczycie Łyśca.

 

Dr Eligia Gąssowska (Kielce)                                                           .

Badania weryfikacyjne przestrzeni międzywałowej ośrodka kultowego na Łyścu w latach 1980-1983.

 

Mgr Waldemar Gliński (Kielce).

Osadnictwo starszej fazy wczesnego średniowiecza na północno-wschodnich stokach Łysogór - analiza materiałów.

 

Mgr Andrzej Przychodni, mgr Daniel Czernek, mgr Czesław Hadamik

(Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach)

Wyniki nadzoru archeologicznego przy pracach remontowych w skrzydle północ­nym klasztoru pobenedyktyńskiego na Św. Krzyżu w styczniu i lutym 2004 roku (komunikat)

 

Dyskusja

 

24.05.2007 r., godz. 14.30 - 18.00

 

Dr Szymon Orzechowski, Mgr Andrzej Przychodni

(Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

w Kielcach)                                    

Stanowiska kultury przeworskiej w masywie Łysej Góry - próba interpretacji.

 

Mgr Czesław Hadamik (Regionalny Ośrodek Badań j Dokumentacji Zabytków w Kielcach)

Co wiemy o wałach na Górze Grodowej w Tumlinie, pow. kielecki, woj. święto­krzyskie.

 

Dr Krzysztof Bracha (Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach)

Tria ydola w krytyce kaznodziejskiej Polski późnego średniowiecza. .

 

Dr Dariusz Sikorski (Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po­znaniu)

Od pogańskich sanktuariów do chrześcijańskich kościołów: kontynuacja, dyskon­tynuacja,  ...?

 

Dr Zbigniew Lechowicz (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi)

Badania w kaplicy św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach. Przyczynek do sacrum

aquatycznego w okresie baroku.

 

Mgr Waldemar Gliński (Kielce)

Symbolika rytu kamiennego z Kontrewersu, gm. Mniów, woj. świętokrzyskie

-­ próba przedstawienia problematyki (komunikat).

Dyskusja

 

25.05.2007 r., godz. 9.30 - 15.30

 

Michael D. Bailey (Iowa State University)

Prezentacja nowego czasopisma „Magic, Ritual and Witchcraft”

 

Wycieczka - zwiedzanie kilku domniemanych obiektów kultowych w Górach Świętokrzyskich (Łysiec, Góra Grodowa w Tumlinie, Góra Dobrzeszowska).

 

Prowadzenie - dr Eligia Gąssowska.

czytano: 407 razy

źródło: swietykrzyz.pl

data dodania: 23 maja 2007 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

Święty Krzyż 1, 26-006 Nowa Słupia

Klasztor: tel.: 41 3177021 lub 41 3178278
Nowicjat: tel.: 41 3177021 lub 41 3178278
e-mail: infoswkrzyz@gmail.com

Klasztor na Świętym Krzyżu - jedno z najstarszych sanktuariów na ziemiach polskich znajduje się na szczycie górskim zwanym Świętym Krzyżem, Łysą Górą lub Łyścem - 595 m n.p.m
osób online: 5
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe
Ciekawostki

W Nowicjacie na Świętym Krzyżu jest obecnie 5 nowicjuszy: 4 Polaków i 1 z Ukrainy. Każdy nowicjusz zanim przystąpił do tej formacji, brał udział w rekolekcjach których ...więcej