Twoja intencja mszalna została wysłana.

Wystąpił nieoczekiwany błąd formularza.
Proszę spróbować ponownie.

Wyszukiwarka

Święty

Krzyż

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Strona główna » Projekty » Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

wielkość tekstu: A | A | A

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4, Dziedzictwo naturalne i kulturowe.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu PromesaMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

Beneficjent :

Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

Partner:

Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu,
Święty Krzyż 1, 26-006 Nowa Słupia

Tytuł Projektu:

„Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego
oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej
poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu
wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”

Wartość Projektu ogółem:
22 459 848,19 PLN

Kwota dofinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
14 281 980,17 PLN

Kwota dofinansowania partnera z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
6 480 000,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:
2 016 916, 44 PLN

Krótki opis projektu:

Celem partnerskiego proj. realizowanego z Zakonem Misjonarzy Oblatów na Św. Krzyżu oraz WDK w Kielcach (Wniosk. i partnerzy są uprawn. do skład, wniosku i otrzymania dof.) jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i odwiedzalności obszaru zlokalizowanego w sercu Gór Świętokrzyskich – Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu w gm. Nowa Słupia oraz atrakcji u podnóża góry skupionych wokół „Osady Średniowiecznej” w Hucie Szklanej w gm. Bieliny poprzez prace rewitalizacyjne zabytkowego Zespołu Klasztornego (o metryce średn. wpisanego do rej. zabytków nr 267, decyzją z 23 VI 1967 r.) i rozbudowę istniejącej infrastruktury „Osady Średniowiecznej”, gdzie powstanie Świętokrzyska Zagroda Kultury prezentująca niematerialne dziedzictwo kultury Ziemi Świętego Krzyża. Prace w Zespole Klasztornym obejmą prace ogólnobudowlane w pomieszczeniach klasztornych, zakup wyposażenia a także rewitalizację Sanktuarium: prace konserwatorskie i ogólne w Bazylice, Kaplicy Oleśnickich, Zakrystii, krużgankach i przedsionku (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). Zagroda będzie całorocznym obiektem, gdzie na dolnej kondygnacji zostanie przygotowana duża sala konferencyjna, a, na dwóch kondygnacjach znajdzie się ekspozycja multimedialna dotycząca niematerialnego i materialnego dziedzictwa kultury Gór Świętokrzyskich. Ekspozycja zostanie utrzymana w stylu XIX-wiecznej i z początku XX-wiecznej wsi świętokrzyskiej, zostanie przygotowana sala gier i zabaw dla dzieci w różnym wieku, również w tej tematyce.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i odwiedzalności obszaru zlokalizowanego w sercu Gór Świętokrzyskich – Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu oraz atrakcji położonych u podnóża góry skupionych wokół „Osady Średniowiecznej” położonej w Hucie Szklanej. Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest zachowanie i zabezpieczenie obiektu zabytkowego zlokalizowanego na Świętym Krzyżu oraz jego lepsze dostosowanie do funkcji turystycznych. Drugim celem szczegółowym jest rozwój zasobów kultury ludowej regionu świętokrzyskiego poprzez rozbudowę infrastruktury „Osady Średniowiecznej” w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury.

Interesariuszami głównymi Projektu są:

Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowić będą turyści z terenu całego kraju, w tym w szczególności z ościennych województw regionu świętokrzyskiego, a także mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej. Dominującą grupą docelową obecnej i planowanej oferty Osady Średniowiecznej stanowią dzieci i młodzież w wieku od 3 lat do 15 roku życia (obecnie około 50% osób zwiedzających Osadę i uczestniczących w warsztatach). Pozostałą grupę (około 20%) stanowią grupy zorganizowane osób dorosłych. Około 30% osób zwiedzających Osadę stanowią turyści indywidualni, w których dominują rodziny z dziećmi.

Wskaźniki produktu:

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] – 1 [szt.]
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1 [szt.]
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 2 [szt.]
- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] – 1 [szt.]

Wskaźniki rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 6 [EPC]
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (Cl 9) [odwiedziny/rok] - 33 652,00 [odwiedziny/rok].

Prośba o modlitwę

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Księga gości

0

LICZBA OBLATÓW POLSKIEJ PROWINCJI

0

LICZBA OBLACKICH PLACÓWEK W POLSCE

Czy wiesz, że...

Co w trawie piszczy

strona głównaaktualnościGaleria 2022SanktuariumNowicjatOblaciKontaktProjektyPolityka prywatności
Święty Krzyż - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Pasja
tworzenia

osób online: 5

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

KONTAKT

ul. Święty Krzyż 1
26-006 Nowa Słupia
NIP: 661 165 88 90
REGON: 040002752
Numer konta bankowego:
71 1240 1372 1111 0010 2122 5384

Telefony i adresy e-mail:
tel. 41 317 82 78
tel. 41 317 70 21
Można też dzwonić na następujący telefon +48784718580
e-mail: infoswkrzyz@gmail.com
e-mail: admstr@swietykrzyz.pl

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Prośba o modlitwę
Dodaj prośbę o modlitwę
Zobacz wpisy

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.