Twoja intencja mszalna została wysłana.

Wystąpił nieoczekiwany błąd formularza.
Proszę spróbować ponownie.

Wyszukiwarka

Święty

Krzyż

"Życie uczynił liturgią" - rzecz o Ks. Wojciechu Danielskim...

Strona główna » Aktualności » "Życie uczynił liturgią" - rzecz o Ks. Wojciechu Danielskim...

wielkość tekstu: A | A | A

Ks. Wojciech Danielski
W tym roku mija 25 rocznica odejścia do Pana ks. Wojciecha Danielskiego, kapłana archidiecezji warszawskiej związanego z Ruchem Światło – Życie. W zastępstwie nieobecnego w Polsce założyciela Oazy, Ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Danielski pełnił w latach 1982-1985 funkcję moderatora krajowego. Pragniemy wszystkim, którzy odwiedzają naszą stronę internetową przybliżyć postać, życie i działalność ks. Wojciecha, który całe swoje „życie uczynił liturgią”. 18 listopada tego roku, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się sympozjum poświęcone ks. Wojciechowi Danielskiemu zatytułowane: „Życie uczynił liturgią”. Krótko mówiąc, można by było powiedzieć o ks. Danielskim: Kapłan – nauczyciel – moderator – mistyk. Tak bowiem została przedstawiona jego osoba podczas tego sympozjum. Mamy nadzieję, że postać tego kapłana, pomoże wielu z Was w przeżywanym adwencie, jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga i zobaczyć jak Pan Bóg przez posługę swoich kapłanów nieustannie zabiega i troszczy się o każdego z nas. Piszemy na naszej stronie o tej postaci, gdyż w naszej świętokrzyskiej wspólnocie korzystamy w codziennej modlitwie z tekstów tłumaczonych przez ks. Danielskiego.
  
Dzieciństwo i młodość...
 Ks. Wojciech Danielski urodził się 10 kwietnia 1935 roku w Milanówku k. Warszawy. Czas II wojny światowej wraz z całą rodziną spędził w Zalesiu Górnym k. Piaseczna. W 1945 roku po przeniesieniu się całej rodziny do Warszawy, rozpoczął naukę w  szkole podstawowej. Od 1947 roku uczęszczał do Gimnazjum pod wezwaniem św. Wojciecha w Warszawie. Tam też zdał maturę w 1951 roku. Okres dzieciństwa wspominał zawsze z serdecznością. Bardzo ciepło mówił o swojej mamie, która wnosiła do domu rodzinnego wiele miłości, troski i ciepła. Ojciec natomiast był osobą  wymagającą, surową, ale kochający swoją rodzinę, dbał o solidne wychowanie swoich dzieci. To od swego taty ks. Danielski nauczył się szacunku do osób starszych, ubogich; ojciec zaszczepił w Wojciechu także ukochanie liturgii i jakże głęboką religijność.
    Kiedy zdał maturę wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Już wtedy przejawiał szczególne zainteresowanie sprawami liturgii. Ze względu na młody wiek, nie mógł po ukończeniu studiów seminaryjnych (1956r.) przyjąć święceń prezbiteratu, musiał czekać jeszcze ponad rok. W tym czasie został skierowany  na dalsze studia specjalistyczne w zakresie historii Kościoła w średniowieczu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W okresie swoich studiów w KUL otrzymał 29 czerwca 1958 roku święcenia kapłańskie w Archidiecezji Warszawskiej z rąk ks. bpa Zygmunta Choromańskiego.
   

Kapłan Jezusa Chrystusa... i naukowiec...
Pierwszą parafią, w jakiej pracował ks. Danielski, była parafia Najświętszego Serca na Grochowie w Warszawie. Z dniem l lipca 1963 r. ks. Danielski został przeniesiony na kapelana sióstr Nazaretanek na Mokotowie. Tu wolny czas poświęcał na studia kalendariograficzne, potrzebne do pracy doktorskiej o kulcie św. Wojciecha, oraz na kwerendę nad polskimi starodrukami liturgicznymi.
    Od l października 1964 r. Kuria Metropolitalna w Warszawie wyraziła zgodę na podjęcie przez ks. Danielskiego pracy naukowej w KUL na stanowisku asystenta przy Katedrze Historii Kościoła w Średniowieczu. Kontynuując swoje studia na kursie doktoranckim, ks. Danielski zdał przewidziane egzaminy i przedłożył pracę doktorską: „Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Studium historyczno-liturgiczne". Rada Wydziału Teologicznego KUL nadała mu 31 maja 1967 r. stopień doktora teologii w zakresie historii Kościoła, zaś w dniu 24 czerwca 1968 r. powołała go na stanowisko adiunkta przy Sekcji Pastoralnej Wydziału Teologicznego KUL. Już wcześniej, bo 21 czerwca 1968 r. powierzono ks. Danielskiemu obowiązki wicedyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL, na którym to stanowisku pozostawał do l września 1975 r.
W związku z reorganizacją Wydziału Teologicznego i utworzeniem Instytutu Teologii Pastoralnej, ks. dr Danielski został dnia 6 października 1968 r. przydzielony do Katedry Liturgiki tegoż Instytutu na stanowisko adiunkta. Tu też w ramach kolejnej reorganizacji samego Instytutu i utworzenia Specjalizacji Liturgicznej uczestniczył aktywnie w opracowaniu jej programu.
    Najwięcej sił i czasu poświęcił ks. Danielski zagadnieniu odnowy liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II. Partycypował on w przekładach zreformowanych ksiąg liturgicznych (Chrzest Dzieci, Liturgia Godzin, Mszał Pawła VI, Liturgia Pogrzebu). Łącznie napisał 52 rozprawy i artykuły n temat liturgii, opracował 149 haseł w wydawanej przez KUL Encyklopedii Katolickiej, w której redagował dział poświęcony liturgii


Moderator...
Osobną kartę zapisał ks. Danielski w dziejach Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Ruchu Światło-Życie, najpierw jako współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego, Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej i założyciela Ruchu, potem jako odpowiedzialny za te dziedziny życia Kościoła.
    Wspomagając ks. Franciszka Blachnickiego podejmował co roku posługę w oazach podczas wakacji, z radością służył swoją wiedzą studentom, księżom moderatorom odbywającym specjalizację pastoralno-liturgiczną przy Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Również z myślą o księżach uczestnikach tego studium, wybudował dom w Lublinie przekazując go do dyspozycji Krajowemu Duszpasterstwu Służby Liturgicznej i Ruchowi Światło-Życie.
   
Mistyk...
W swoich konferencjach i homiliach wygłoszonych podczas rekolekcji i innych spotkań Ruchu, a także w komunikatach na Dni Wspólnoty członków Ruchu, ukazywał jak być nowym człowiekiem tworzącym nową wspólnotę promieniującą nową kulturą. Otwarty na każdego człowieka, szczególną troską otaczał kapłanów, alumnów i diakonię w Ruchu. Przeprowadził dla tych grup wiele rekolekcji - uczył odpowiedzialności wypływającej z miłości. Podczas wakacji letnich był moderatorem oazy wielkiej Nowa Jerozolima (z siedzibą w Krościenku n. Dunajcem), sprawując równocześnie opiekę duchową nad grupami rekolekcyjnymi kapłanów, alumnów, diakonii wychowawczej, dorosłych. W te dni poza realizacją programu rekolekcji (przewodniczył nabożeństwom, głosił konferencje) wiele czasu poświęcał na rozmowy indywidualne z uczestnikami i na spowiadanie. Całą swoją postawą uczył szacunku dla najświętszych tajemnic naszej wiary, przy każdej okazji tłumacząc wymowę gestów i znaków liturgicznych dla pogłębienia przeżycia misteriów przez uczestników rekolekcji. Często zapraszany do różnych oaz rekolekcyjnych, dawał się w nich poznać jako ojciec i brat. Posługę moderatora i ojca pełnił do ostatnich dni swego życia. Zmarł w Warszawie 24 grudnia 1985 roku.
Zachęcamy Was wszystkich do modlitwy o wyniesienie do chwały ołtarzy ks. Danielskiego, który jako kapłan, naukowiec, moderator i mistyk życie swoje uczynił liturgią. I dla wielu z nas jest przykładem ukochania liturgii Kościoła i uczy by z szacunkiem podchodzić do  tajemnic naszej wiary i by bezmyślnie nie uczestniczyć w świętych misteriach. Księże Wojciechu wspieraj z domu Ojca każdego z nas i pomagaj nam w odnajdywaniu Boga poprzez liturgię!

29

LIS

2010

661

razy

czytano

swietykrzyz.pl

Prośba o modlitwę

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Księga gości

0

LICZBA OBLATÓW POLSKIEJ PROWINCJI

0

LICZBA OBLACKICH PLACÓWEK W POLSCE

Czy wiesz, że...

Co w trawie piszczy

strona głównaaktualnościSanktuariumNowicjatOblaciKontaktProjektyPolityka prywatności
Święty Krzyż - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Pasja
tworzenia

osób online: 10

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

KONTAKT

ul. Święty Krzyż 1
26-006 Nowa Słupia
NIP: 661 165 88 90
REGON: 040002752
Numer konta bankowego:
71 1240 1372 1111 0010 2122 5384

Telefony i adresy e-mail:
tel. 41 317 82 78
tel. 41 317 70 21
tel. +48 784 718 580
e-mail: infoswkrzyz@gmail.com
e-mail: admstr@swietykrzyz.pl

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Prośba o modlitwę
Dodaj prośbę o modlitwę
Zobacz wpisy

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.