Twoja intencja mszalna została wysłana.

Wystąpił nieoczekiwany błąd formularza.
Proszę spróbować ponownie.

Wyszukiwarka

Święty

Krzyż

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia

Strona główna » Aktualności » Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia

wielkość tekstu: A | A | A

Figura Niepokalanej znajdująca się w Rzymie w Domu Generalnym Misjonarzy Oblatów

Dziś w Kościele II dzień nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypadającą na 8 grudnia.

Na wiele wieków przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu liczni teologowie
i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Również przed ogłoszeniem dogmatu święty Eugeniusz de Mazenod założył zgromadzenie zakonne, któremu nadał imię Oblatów Maryi Niepokalanej. W jednym ze swoich listów pisał: „Z gorącym płomieniem i wielkodusznym sercem wstępujcie na drogę, jaka otwiera się przed wami. Przewodniczką i opiekunką niechaj będzie bez zmazy poczęta Dziewica, do której nabożeństwo rozszerzajcie wszędzie”.

W związku z duchowym przygotowaniem do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi pragniemy zachęcić wszystkich do włączenia się w tę modlitwę w duchu oblackim wraz ze świętym Eugeniuszem de Mazenodem. Dzień 8 grudnia jest także patronalnym świętem Misjonarzy Oblatów. Rozszerzając nabożeństwo ku czci Niepokalanej Dziewicy, za pośrednictwem naszej strony internetowej polecamy teksty nowenny na kolejne dni (od 29 listopada do 7 grudnia).

NOWENNA KU CZCI NIEPOKALANEJ

 Duchowe przygotowanie ze św.Eugeniuszem de Mazenodem

przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

(opracowanie ojciec Damian Kopyto)

29.11. – 07.12.

 

DZIEŃ I  

29 Listopada

Ta, w której żyje Chrystus

 

 1. Pieśń maryjna

 2. Wprowadzenie: (ministrant I)

W seminarium Św. Sulpicjusza w Paryżu, gdzie studiował św. Eugeniusz de Mazenod, była bardzo rozwinięta duchowość kapłańska, wypracowana przez księdza Olier. Podkreślała ona bardzo mocno, że kapłan, jako alter Chrystus – drugi Chrystus  musi naśladować Chrystusa we wszystkim,
a więc również w Jego związku z Maryją.

(ministrant II)

Formatorzy seminarium św. Sulpicjusza pragnęli, aby każdy kapłan mógł powiedzieć szczerze o sobie: ,,żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal 2,20). Równocześnie podkreślali, że w Maryi te słowa zrealizowały się najpełniej. Według ducho­wości tego seminarium, być człowiekiem maryjnym znaczyło kontemplować jak Jezus żyje i działa
w Maryi, a równocześnie troszczyć się, aby w nas przebywał tak, jak przebywa w swojej Matce. Najpełniej wyrażają to słowa modlitwy opracowanej przez księdza Olier, a włączonej świadomie do naszych modlitw przez św. Eugeniusza: ,,O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich...”

 1. Modlitwa: (kapłan)

Maryjo Niepokalana, która jesteś zjednoczona z Jezusem Chrystusem tak bardzo, jak nikt inny nie był i nie będzie! Naucz nas patrzeć na świat Jego oczyma kochać Jego sercem.

 1. Pieśń na wystawienie NS

Chwila adoracji w ciszy

 1. Litania do NMP Niepokalanej (recytowana)

Imprimatur, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, dnia 1.03.1997, l.dz. 1405/97, Bp Zdzisław Fortuniak

 

         Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

            Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

            Ojcze z nieba, Boże,                          - zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Niepokalana,             - módl się za nami

Święta Panno nad pannami, Niepokalana,

Święta Panno, Niepokalana w Poczęciu,

Wybranko Boga Ojca, Niepokalana,

Matko Jezusa, Niepokalana,

Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana,

Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana,

Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Niepokalana,

Córko Dawidowa, Niepokalana,

Ścieżko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana,

Pokorna Służebnico Pana, Niepokalana,

Żywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana,

Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana,

Dziewico, któraś starła głowę węża, Niepokalana,

Orędowniczko łask, Niepokalana,

Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana,

Gwiazdo świata, Niepokalana,

Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego,

Niepokalana,

Różo wśród cierni, Niepokalana,

Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana,

Wzorze naszej wiary, Niepokalana,

Odblasku Boskiej Miłości, Niepokalana,

Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana,

Matko żyjących, Niepokalana,

Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa,

Niepokalana,

Domie skromności i czystości, Niepokalana,

Światłości Aniołów, Niepokalana,

Korono Patriarchów, Niepokalana,

Chlubo Proroków, Niepokalana,

Mistrzyni Apostołów, Niepokalana,

Męstwo Męczenników, Niepokalana,

Mocy Wyznawców, Niepokalana,

Czystości Dziewic, Niepokalana,

Pocieszycielko ufających Tobie, Niepokalana,

Uzdrowienie chorych, Niepokalana,

Orędowniczko grzesznych, Niepokalana,

Bramo niebieska, Niepokalana,

Królowo nieba i ziemi, Niepokalana,

Opiekunko Misjonarzy Oblatów, Niepokalana,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- zmiłuj się nad nami.

 

K.   Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.

W.  Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy pierworodnej.

Módlmy się: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie  +  i na mocy zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,  *  daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen

 1. Anafora „Całaś piękna jest, Maryjo”

Melodia – Śpiewnik ks.Siedleckiego str.316

      K. Całaś piękna jest, Maryjo!

      W. Całaś piękna jest, Maryjo!

      K. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

      W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

      K. Tyś chwałą Jeruzale!

      W. Tyś weselem Izraela, o Maryjo.

      K. Tyś chlubą ludu naszego.

      W. Tyś orędowniczką grzeszników.

      K. O, Maryjo, o Maryjo!

      W. O, Maryjo, o Maryjo!

      K. Panno najroztropniejsza!

      W. Matko najdobrotliwsza!

      K. Módl się za nami.

W. Przyczyniaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa, o Maryjo!

 1. Kantyk NMP

Trzy wersje do wyboru

      I. Wielbi duszo moja Pana…

      II. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana Mego…

      III. Wielbi dusza moja Pana…

 1. Modlitwa: (kapłan)

K. Przez Najświętsze Dziewictwo i Niepokalane Poczęcie Twoje, o Najczystsza Panno, oczyść serce moje i ciało moje

W. Amen.

K. Niech będzie pochwalone Najświętsze i Niepokalane Poczęcie Błogosławionej Panny Maryi.

W. Amen.

 1. Pieśń przed błogosławieństwem

 2. Błogosławieństwo, repozycja

 3. Pieśń na dziękczynienie

 

DZIEŃ II

Ta, która żyje dla Chrystusa

30    listopada

 

 1. Pieśń maryjna

 2. Wprowadzenie: (ministrant I)

Duchowość maryjna O. Założyciela - tak, jak całe jego życie wewnętrzne - jest naznaczone spotkaniem z Chrystusem ukrzyżowanym. Doświadczając głęboko rzeczywistości zbawczej, św. Eugeniusz widzi w Maryi Matkę Zbawiciela. Widzi w Niej „Tę, która dała nam Jezusa, który jest życiem
i zbawieniem świata”, a równocześnie Tę, która „poświęciła całą siebie życiu i posłannictwu Chrystusa”.

(ministrant II)

Św. Eugeniusz podkreśla, że Maryja „pragnie współpracować” w dziele zbawienia. Nazywa Ją „Współodkupicielką rodzaju ludzkiego”. Mówi, że najbardziej lubi Ją kontemplować pod krzyżem, gdy przyjmuje ludzi za swoje dzieci. Można powiedzieć, że krzyż, pod którym stoi z jednej strony Maryja, a z drugiej- w miejscu Jana- Św. Eugeniusz, najdokładniej streszcza duchowość maryjną, jaką chciał On przekazać naszemu Zgromadzeniu.

 

 

 1. Modlitwa: (kapłan)

Dzieci są zazwyczaj podobne do swoich matek. Chciałbym jak Ty troszczyć się o Jezusa, wsłuchiwać się w każde Jego słowo i oddać do Jego dyspozycji wszystko czym jestem i co posiadam. Liczę na Twoją pomoc, Maryjo.

 1. Pieśń na wystawienie NS

Chwila adoracji w ciszy

 1. Litania do NMP Niepokalanej (recytowana)

Imprimatur, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, dnia 1.03.1997, l.dz. 1405/97, Bp Zdzisław Fortuniak

 

         Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

            Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

            Ojcze z nieba, Boże,                          - zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Niepokalana,             - módl się za nami

Święta Panno nad pannami, Niepokalana,

Święta Panno, Niepokalana w Poczęciu,

Wybranko Boga Ojca, Niepokalana,

Matko Jezusa, Niepokalana,

Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana,

Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana,

Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Niepokalana,

Córko Dawidowa, Niepokalana,

Ścieżko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana,

Pokorna Służebnico Pana, Niepokalana,

Żywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana,

Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana,

Dziewico, któraś starła głowę węża, Niepokalana,

Orędowniczko łask, Niepokalana,

Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana,

Gwiazdo świata, Niepokalana,

Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego,

Niepokalana,

Różo wśród cierni, Niepokalana,

Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana,

Wzorze naszej wiary, Niepokalana,

Odblasku Boskiej Miłości, Niepokalana,

Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana,

Matko żyjących, Niepokalana,

Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa,

Niepokalana,

Domie skromności i czystości, Niepokalana,

Światłości Aniołów, Niepokalana,

Korono Patriarchów, Niepokalana,

Chlubo Proroków, Niepokalana,

Mistrzyni Apostołów, Niepokalana,

Męstwo Męczenników, Niepokalana,

Mocy Wyznawców, Niepokalana,

Czystości Dziewic, Niepokalana,

Pocieszycielko ufających Tobie, Niepokalana,

Uzdrowienie chorych, Niepokalana,

Orędowniczko grzesznych, Niepokalana,

Bramo niebieska, Niepokalana,

Królowo nieba i ziemi, Niepokalana,

Opiekunko Misjonarzy Oblatów, Niepokalana,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- zmiłuj się nad nami.

 

K.   Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.

W.  Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy pierworodnej.

Módlmy się: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie  +  i na mocy zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,  *  daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen

 1. Anafora „Całaś piękna jest, Maryjo”

Melodia – Śpiewnik ks.Siedleckiego str.316

      K. Całaś piękna jest, Maryjo!

      W. Całaś piękna jest, Maryjo!

      K. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

      W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

      K. Tyś chwałą Jeruzale!

      W. Tyś weselem Izraela, o Maryjo.

      K. Tyś chlubą ludu naszego.

      W. Tyś orędowniczką grzeszników.

      K. O, Maryjo, o Maryjo!

      W. O, Maryjo, o Maryjo!

      K. Panno najroztropniejsza!

      W. Matko najdobrotliwsza!

      K. Módl się za nami.

W. Przyczyniaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa, o Maryjo!

 

 1. Kantyk NMP

Trzy wersje do wyboru

      I. Wielbi duszo moja Pana…

      II. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana Mego…

      III. Wielbi dusza moja Pana…

 1. Modlitwa: (kapłan)

K. Przez Najświętsze Dziewictwo i Niepokalane Poczęcie Twoje, o Najczystsza Panno, oczyść serce moje i ciało moje

W. Amen.

K. Niech będzie pochwalone Najświętsze i Niepokalane Poczęcie Błogosławionej Panny Maryi.

W. Amen.

 1. Pieśń przed błogosławieństwem

 2. Błogosławieństwo, repozycja

 3. Pieśń na dziękczynienie

 4. Pieśń maryjna

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ III

Ta, która otwiera oczy naprawdę

1         grudnia

 1. Pieśń maryjna

 2. Wprowadzenie: (ministrant I)

Pierwsze wewnętrzne doświadczenie maryjne Eugeniusz de Mazenod przeżył wieczorem 15 VIII 1822 r. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów znajdowało się wówczas w bardzo trudnej sytuacji, a Założyciel był zniechęcony i podłamany. Doświadczenie to znane jest, jako „uśmiech Matki”. Zaważyło ono bardzo głęboko na życiu osobistym Założyciela oraz na życiu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi niepokalanej. Św. Eugeniusz wymienia cztery owoce tej łaski wewnętrznej.

(ministrant II)

Powiada, że poznał prawdę o Maryi, o Zgromadzeniu, o sobie samym oraz o swoich przeciwnikach, a to go wyzwoliło. Po pierwsze, On, który od początku swej formacji duchowej uważał Maryję za Matkę, teraz poczuł w pełni czym jest jej macierzyństwo i co znaczy „złożyć w Niej wszelkie nadzieje”. Po wtóre, odkrył na nowo nasze Zgromadzenie „takim, jakie jest w rzeczywistości”. Zobaczył, że jest wspaniałe i „użyteczne dla Kościoła”, mimo trudności, jakie przeżywa z zewnątrz i wewnątrz. To pozwoliło mu patrzeć na trudności nie tylko realistycznie, ale z ufnym spokojem. Następnie, zauważył, że przyczyny trudności nie może szukać tylko w innych i w przemianach historycznych bądź społecznych. Zobaczył jasno potrzebę własnego nawrócenia. Wreszcie zrozumiał, że przeciwnością nie może się poddawać ani nimi zniechęcać, bo przez nie szatan chce zniszczyć w zarodku wielkie dobro i nie dopuści do jego rozkwitu.  

 1. Modlitwa: (kapłan)

Maryjo! Ty wciąż czuwasz nad nami. Gdy moje serce zacznie wszystko widzieć na czarno, gdy zacznę gubić wewnętrzny pokój i nadzieję - uśmiechnij się do mnie, jak do Eugeniusza de Mazenoda. Niech w Twoim matczynym uśmiechu poznam Prawdę i niech ta Prawda uczyni mnie wolnym. Nie pozwól mi zapomnieć, że nasze Zgromadzenie jest piękne. Pomóż mi zrozumieć, że przeciwności spotykają każdego, kto chce gorliwie służyć Bogu. Nie dopuść, abym w innych widział tylko zło, a we mnie tylko dobro. I daj czuć memu sercu, że jesteś Matką.

 1. Pieśń na wystawienie NS

etc…

 

 

 

 

DZIEŃ IV

Ta, która jest pierwszą misjonarką

2        grudnia

 1. Pieśń maryjna

 2. Wprowadzenie: (ministrant I)

Zmiana nazwy z Oblatów Św. Karola na Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej nie była ani przypadkowa, ani drugorzędna. Św. Eugeniusz po prostu odkrył, że Maryja jest najdoskonalszym wzorem takiego życia apostolskiego,
o jakim marzył dla swego Zgromadzenia.

29

LIS

2007

2654

razy

czytano

swietykrzyz.pl

Prośba o modlitwę

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Księga gości

0

LICZBA OBLATÓW POLSKIEJ PROWINCJI

0

LICZBA OBLACKICH PLACÓWEK W POLSCE

Czy wiesz, że...

Co w trawie piszczy

Święty Krzyż - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Pasja
tworzenia

osób online: 8

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

KONTAKT

ul. Święty Krzyż 1
26-006 Nowa Słupia
NIP: 661 165 88 90
REGON: 040002752
Numer konta bankowego:
71 1240 1372 1111 0010 2122 5384

Telefony i adresy e-mail:
tel. 41 317 82 78
tel. 41 317 70 21
tel. +48 784 718 580
e-mail: infoswkrzyz@gmail.com
e-mail: admstr@swietykrzyz.pl

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Prośba o modlitwę
Dodaj prośbę o modlitwę
Zobacz wpisy

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.